UNO sp.z o.o.

UNO sp. z o.o.

al. Solidarności 117/207
00-140 Warszawa

NIP 5213244496
REGON 015483548

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000166284, kapitał zakładowy: 50.000 PLN (w całości opłacony wkładem pieniężnym)

Zarząd Spółki w składzie:
Tomasz Mitas - Prezes Zarządu
Maciej Witas - Wiceprezes Zarządu
Przemysław Dzioba - Wiceprezes Zarządu

Kontakt:
T: +48 22 379 24 17
F: +48 22 379 24 19
E: office@unoduetre.com.pl

© 2013-2023 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl